RSS

Falando nas nubes!!

Nesta terceira avaliación empezamos unha nova actividade chamada: Falando nas nubes. Empregaremos distintas ferramentas que atopamos na nube (youtube, hangout, google+...) para transmitir o que queremos contar, e que nos escoiten en todo o mundo. Nesta primeira entrega falamos do que queremos ser de cando sexamos maiores. Para ser a primeira vez que nos colocamos diante da cámara fixémolo xenial.


Na seguinte entrega falaremos dos lugares do mundo que nos gustaría visitar, e por suposto, aceptamos propestas para as seguintes entregas. Comentade as vosas ideas!!


Comezamos co fonema g.

Despois de descansar moito nas vacacións voltamos con forzas para empezar a traballar un fonema novo: o fonema g. É pouco difícil porque ten distintos sons segundo a vogal que acompañe. Para comezar, imos ver como soa cando vai con A,O ou U. Aquí temos un LIM para practicar.